OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  PRZEBUDOWĘ  CHODNIKA  PROWADZĄCEGO DO  WIEJSKIEGO  CENTRUM  REKREACJI  I  WYPOCZYNKU W  PNIEWIE.

 

271.15.2012                                                                                                 
                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                        

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na   przebudowę  chodnika prowadzącego do Wiejskiego  Centrum  Rekreacji  i  Wypoczynku  w  Pniewie.

 

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

„przebudowa  chodnika prowadzącego do Wiejskiego  Centrum  Rekreacji  i  Wypoczynku  w  Pniewie”.

 

Za  najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  „BUDOMIX”  S.C.
 W. Tyszkowski, S. Górski, 99-400  Łowicz, ul.  Jana Matejki 4,   z  ceną   brutto  113.993,44  zł.

(słownie:  sto  trzynaście  tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt  trzy  złote  44/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

 

1.

„MIG-MA”  Sp. z o.o.

99-320  Żychlin,  ul.  Barlickiego  15

 

   293,22

  293,22

2.

„BUDOMIX” S.C.

inż. W. Tyszkowski, inż. S. Górski

ul. Jana Matejki 4,  99-400  Łowicz

  300,00

  300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,   iż  zgodnie  z   art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w

 sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  pocztą  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

Zamawiający  wyznacza  podpisanie  umowy   w  dniu  14.08.2012 r.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-03 11:17:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-03 11:17:21
  • Liczba odsłon: 191
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry