OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI” W GMINIE BEDLNO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie informuje, iż w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26 lipca 2012 roku zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych  na :
 „ Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Droga do samodzielności” w Gminie Bedlno” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez :

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Centrum Kształcenia w Kutnie

99-300 Kutno; ul. Jagiełło 2

 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała przy kryterium cena - 100% najwyższa liczba punktów.

 

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi  Zamawiającego.

 

Wykonawca, który złożył ważną ofertę w w/w postępowaniu:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Centrum Kształcenia w Kutnie

99-300 Kutno; ul. Jagiełło 2

 

300

300

 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem za potwierdzeniem odbioru  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

2. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

 

3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Bedlno, dnia 2012.07.26

                                                                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Bedlnie

 

Lidia Szymańska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-27 09:06:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-27 09:06:21
  • Liczba odsłon: 201
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry