Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1    FORMULARZ   OFERTOWY   - wersja *.pdf

Załącznik nr 2  WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA -
wersja *.pdf

Załącznik nr 3 
WYKAZ WYKONANYCH SZKOLEŃ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT - wersja *.pdf

Załącznik nr 4  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - wersja *.pdf

Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - wersja *.pdf

Załącznik Nr 6  Umowa
  - wersja *.pdf

Załącznik nr 7 ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH DOKUMENTÓW - wersja *.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-18 16:43:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-18 17:06:28
  • Liczba odsłon: 204
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665294]

przewiń do góry