OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI    BEDLNO – STANISŁAWICE

 

 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  Bedlno-Stanisławice.

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

„Wykonanie  nawierzchni  drogi   Bedlno - Stanisławice”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjno-Drogowych   w  Łowiczu  Sp. z o.o.  m. Jamno,  99-400   Łowicz

z  ceną   brutto    316.856,36  zł.

(słownie: trzysta  szesnaście   tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć  złotych 36/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800  Pruszków

 210,84

 210,84

2.

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.  m. Jamno,  99-400  Łowicz

 

  300,00

 300,00

3.

Zakład  Remontowo  Drogowy  Wiśniewska  Barbara

ul. Bartoka  35/22,  92-546   Łódź

 

  251,16

251,16

4.

Przedsiebiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13, 99 – 300  Kutno

 

  290,16

290,16

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  tj.  05.06.2012 r.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

Bedlno, 30.05.2012 r.

 

                                                                                            

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-31 15:04:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-31 15:04:08
  • Liczba odsłon: 198
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665153]

przewiń do góry