OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI   STRADZEW - TOPÓL

 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  Stradzew - Topól.

                                                                                                        

 

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

                                 „Wykonanie  nawierzchni  drogi     Stradzew - Topól”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych  w  Łowiczu Sp. z o.o.  m. Jamno,  99-400  Łowicz z  ceną   brutto  94.098,43  zł.

(słownie: dziewięćdziesiąt  cztery    tysiące  dziewięćdziesiąt  osiem   złotych  43/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.  m. Jamno,  99-400  Łowicz

 

 300,00

300,00

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

 

265,53

265,53

3.

Przedsiebiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13

99 – 300  Kutno

 

  294,81

  294,81

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt.  2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania 

faksem  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty   tj. 04.06.2012 r.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

Bedlno, dnia 28.05.2012 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-30 07:36:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-30 07:36:06
  • Liczba odsłon: 215
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665180]

przewiń do góry