271.4.2012                                                                          Bedlno, dnia 14.05.2012 r.  

 

 

 

                              Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu  nieograniczonego

                       na „Zakup   materiałów    budowlanych  przeznaczonych na  remonty    

                                  obiektów  stanowiących  własność  Gminy  Bedlno” 

 

 

 

 

           Wójt  Gminy   Bedlno   informuje,  że   postępowanie  o  udzielenie  zamówienia publicznego,   prowadzone   w   trybie   przetargu   nieograniczonego  poniżej   200.000 EURO   na zadanie: „Zakup   materiałów    budowlanych  przeznaczonych na  remonty    

 obiektów  stanowiących  własność  Gminy  Bedlno”  zostało  unieważnione  na  podstawie  art.  93  ust. 1 pkt 1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień   publicznych tj. nie  złożono  żadnej  oferty   nie podlegającej  odrzuceniu.  

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                         mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-16 14:21:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-16 14:21:57
  • Liczba odsłon: 202
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665297]

przewiń do góry