OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA:

„DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I  EKSPLOATACYJNYCH  DLA URZĘDU GMINY W BEDLNIE”

Gmina Bedlno informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2012 roku  zgodnie z art.69 i 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych dla zamówień o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art.11 ust.8, na „Dostawę materiałów  biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Bedlnie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez:

HURT -  PAP Eksport-Import

Paweł Lewandowski Spółka Jawna

99-300 Kutno, ul.29-go Listopada 64

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała przy kryterium cena -100% najwyższa liczbę punktów.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie  oferty spełniające wymogi Zamawiającego.

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty w w/w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

 

1

Firma Handlowa ALEX

ul. Chopina 2

99-300 Kutno

 

286

 

286

 

2

HURT-PAP Eksport-Import

Paweł Lewandowski Spółka Jawna

99-300 Kutno, ul.29-go Listopada 64

 

300

 

300

 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z  art. 94 ust. 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania pocztą zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

                                                                                                                

                                                                                               Wójt    Gminy

Bedlno, dnia 2012.02.27.                                                           Krzysztof   Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-26 08:05:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-26 08:05:53
  • Liczba odsłon: 235
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry