OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA

„Zakup fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Bedlno”271.3.2012


Gmina Bedlno informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 29.02.2012 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na „ Zakup fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Bedlno” dokonano wyboru oferty złożonej przez:

AUTOSAN S.A.

ul. Lipińskiego 109

38-500 Sanok

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi Zamawiającego. Oferta nie została odrzucona, ani wykonawca nie został wykluczony z postępowania.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją


Łączna punktacja


1.
AUTOSAN S.A.

ul. Lipińskiego 109

38-500 Sanok

cena: 97%


97


100


zużycie energii: 1%


1


emisja dwutlenku węgla: 1%


1


emisja zanieczyszczeń: 1%

1


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof KołachBedlno,dnia 09.03.2012r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-09 13:38:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-09 13:38:45
  • Liczba odsłon: 207
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry