Bedlno, dnia 22.02.2012 r.

271.3.2012 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ  Nr 1


 Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie   zamówienia   publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości   zamówienia   poniżej   kwoty  określonej  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień publicznych  na „Zakup fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Bedlno.”

Na  podstawie  art.  38  ust. 1   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych ( Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz.  759  ze  zm.)  Zamawiający  informuje,  że w  dniu  22.02.2012r.,  wpłynęło  zapytanie   o  następującej  treści:

Pytanie1:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie świadectwa homologacji oferowanego autobusu ( wraz z dokumentem informacyjnym do celów homologacji typu pojazdu) wraz z dostawą autobusu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostarczenie świadectwa homologacji oferowanego autobusu (wraz z dokumentem informacyjnym do celów homologacji typu pojazdu ) wraz z dostawą autobusu do siedziby Zamawiającego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu autobus o dopuszczalnej masie całkowitej 15500 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do przetargu autobus o dopuszczalnej masie całkowitej do 15500 kg
 

 Do  wiadomości:
-  wszyscy  uczestnicy  postępowania 

Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach
               

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-22 13:21:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 13:21:46
  • Liczba odsłon: 224
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661802]

przewiń do góry