Bedlno, dnia 15.02.2012 r.

271.2.2012 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ  Nr 2


 Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie   zamówienia   publicznego  w  trybie  przetargu nieograniczonego  o  wartości   zamówienia   poniżej   kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień publicznych  na


Budowa studni  głębinowej w  Pniewie - Wykonanie  ujęcia wody podziemnej,  studnią  nr 4  w  miejscowości  Pniewo – etap I.


Na  podstawie  art.  38  ust. 1   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych ( Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz.  759  ze  zm.)  Zamawiający  informuje,  że w  dniu  25.07.2011r.,  wpłynęło  zapytanie   o  następującej  treści:

Pytanie:

Prosimy  o udzielenie informacji czy zakres  prac  obejmuje  również  nadzór  geologiczny
i  sporządzenie  po-wykonawczej  dokumentacji  geologicznej?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.02.2012 r. informujemy, że   nadzór  geologiczny
i  sporządzenie  po-wykonawczej  dokumentacji  geologicznej  należy  do  Zamawiającego.

 

  Do  wiadomości:
-  wszyscy  uczestnicy  postępowania 

                                                                           Wójt  Gminy
                                                               mgr inż. Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-16 11:39:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-16 11:39:53
  • Liczba odsłon: 214
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry