Bedlno, dnia 15.02.2012 r.

271.2.2012 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ  Nr 1


 Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie   zamówienia   publicznego  w  trybie  przetargu nieograniczonego  o  wartości   zamówienia   poniżej   kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień publicznych  na
Budowa studni  głębinowej w  Pniewie - Wykonanie  ujęcia wody podziemnej,  studnią  nr 4  w  miejscowości  Pniewo – etap I”.
Na  podstawie  art.  38  ust. 1   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych ( Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz.  759  ze  zm.)  Zamawiający  informuje,  że w  dniu  25.07.2011r.,  wpłynęło  zapytanie   o  następującej  treści:

Pytanie: Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji w sprawie przetargu na:

„Budowę studni głębinowej w Pniewie – Wykonanie ujęcia wody podziemnej, studnia nr 4 w miejscowości Pniewo – etap I”.
Proszę o udzielenie nam informacji czy możemy przystąpić do przetargu, jeśli wykonanie studni nastąpi metodą mechaniczno-obrotową na prawy obieg wody. Pragniemy podkreślić, iż jest to metoda również skuteczna, co wiercenie na lewy obieg wody. Ponadto nasza firma jest wykonawcą wielu studni głębinowych na Państwa terenie dla firm jak i osób prywatnych. Metoda obrotowa na prawy obieg płuczki stosowana jest zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Efekty wiercenia w porównaniu do innych metod są dużo lepsze. Prosimy o pilną odpowiedź w formie pisemnej bądź za pośrednictwem faksu lub droga mailową.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.02.2012 r. informujemy, że metoda wykonania otworu studziennego Nr 4 (awaryjnego) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m. PNIEWO, gm. Bedlno, pow. kutnowski, woj. łódzkie, którą należy przedmiotowy otwór wykonać została jednoznacznie określona w zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Łódzkiego projekcie prac geologicznych – decyzja z dnia 23.01.2012 r. znak: ROV.7430.61.2011.MP, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zmianie ogłoszeniu  o Zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Nie dopuszcza się wykonania otworu studziennego inną metodą.
  Do  wiadomości:
-  wszyscy  uczestnicy  postępowania 

                                                                                            Wójt  Gminy
                                                                                      mgr inż. Krzysztof  Kołach
                                                                                

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-16 11:37:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-16 11:37:55
  • Liczba odsłon: 221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry