OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA KOMPLEKSOWĄ  DOSTAWĘ ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  I  ŚWIADCZENIE  USŁUG  DYSTRYBUCJI  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  DO URZĘDU  GMINY  W  BEDLNIE                                                                             

                                                                                                                                               

                                             

                                                                                                         

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  kompleksową  dostawę  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  do  budynku  Urzędu  Gminy   w  Bedlnie

                                                                                                                                

Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu/wykluczeniu

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

                           kompleksową  dostawę  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług

                     dystrybucji  energii  elektrycznej  do  budynku  Urzędu  Gminy  w  Bedlnie  

                                                                                                                              

Za  najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym  jest:

ENERGA -OBRÓT SA

ul. Mikołaja Reja 29,  80-870  Gdańsk

 

      W   prowadzonym   postępowaniu  wpłynęła  jedna   oferta   spełniająca  wymogi Zamawiającego.  Oferta   nie  została   odrzucona,  ani    wykonawca   nie   został  wykluczony  z   postępowania.

Wykonawcy,  którzy  złożyli   oferty  w  w/w  postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

 

Łączna   punktacja

 

 1.

 

 

                                                                                ENERGA – OBRÓT SA

 ul. Mikołaja  Reja  29

80 – 870  Gdańsk

  

      300,00

 

    300,00

 

 

    Zamawiający zawrze  umowę w terminie  uwzględniającym  przesłanki określone  w  art.  94  ust. 2  pkt. 3 lit.a – ustawy  Prawo zamówień  publicznych.

 

 

Bedlno, dnia 04.11.2011 r.                                                

   Wójt  Gminy  Bedlno

  mgr  inż. Krzysztof  Kołach

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-08 11:44:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-08 11:44:11
  • Liczba odsłon: 200
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661777]

przewiń do góry