WÓJT GMINY BEDLNO

Bedlno, 26.10.2011 r.

RiOŚ.6220.3.2011Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 26 października 2011 roku została wydana decyzja znak: RiOŚ.6220.3.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Eksploatacja kruszywa naturalnego – piasku – ze złoża SZEWCE, zlokalizowanego na działkach nr 1, 3 obręb Szewce Owsiane i Dolne oraz działkach nr 60, 61, 62, 63/2, 64 obręb Szewce Walentyna Marynin, gm. Bedlno.

W/w decyzja została wydana na wniosek EUROMINING Sp. z o.o. ul. Staromiejska 2/5 m.7 10-018 Olsztyn NIP 9562281581

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-26 11:01:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-26 11:01:15
  • Liczba odsłon: 151
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1605018]

przewiń do góry