OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA

Remont drogi w Janowie o długości 190 mb”


271.19.2011
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe

FA-BUD” Michał Nowacki,

Pniewo Małe 16, 99- 311 Bedlno
Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 15.09.2011 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na Remont drogi w Janowie o długości 190 mb” dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe

FA-BUD” Michał Nowacki

Pniewo Małe 16, 99- 311 Bedlno

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi Zamawiającego. Oferta nie została odrzucona, ani wykonawca nie został wykluczony z postępowania.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena


Łączna punktacja


1.
Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

300,00


300,00Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach
Bedlno,dnia 16.09.2011r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-16 13:03:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-16 13:03:28
  • Liczba odsłon: 197
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665255]

przewiń do góry