OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ  Z  UTWORÓW  TRZECIORZĘDOWYCH,  STUDNIĄ  NR 3  MIEJSCOWOŚCI  GŁUCHÓW

        

271.16.2011

                                                                                                 
                                                                                                 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie  ujęcia wody podziemnej z utworów  trzeciorzędowych,  studnią  nr 3  w  miejscowości  Głuchów.

 

 Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie  ujęcia wody podziemnej z utworów  trzeciorzędowych,  studnią  nr 3  w  miejscowości  Głuchów.

 

Za  najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  „STUDBUD” Zakład Studniarski  Stanisław Gąsior,   Huta  Strzelce   86-320  Łasin,   z  ceną   brutto  82.561,29  zł.

(słownie:  osiemdziesiąt  dwa  tysiące pięćset  sześćdziesiąt  jeden   złotych  29/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

1.

Zakład Studniarski Leopold  Śmiałkowski

ul. Hortensji  28,   91-480  Łódź

   237,15

2.

Przedsiębiorstwo  Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych

„HYDROeŁPOL”  Sp.  z o.o.

ul. Nowa  29/31,  90-030  Łódź

  261,30

3.

Zakład  Wiertniczy  Marek  Rybicki

ul. Wysockiego 9,  96-300  Żyrardów

  260,73

4.

 

STUDBUD” Zakład Studniarski  Stanisław  Gąsior

Huta  Strzelce,  86-320  Łasin

  300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  terminu  (wynikającym z art. 94 ust. 1 pkt. 2) z uwagi na fakt,  że  żadna  oferta  nie  została  odrzucona ( art. 94  ust. 2 pkt. 3), Zamawiający  wyznacza  podpisanie  umowy  w  terminie  do  dnia  10.08.2011 r. Zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  przekazane    faksem.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

Bedlno, dnia 03.08.2011 r.                        Wójt  Gminy Bedlno
                                                             mgr  inż .Krzysztof Kołach
                                                      

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-03 10:29:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 10:30:47
  • Liczba odsłon: 209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry