Bedlno, 18.07.2011 r.


RiOŚ.6220.4.2011
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 18 lipca 2011 roku została wydana decyzja (znak: RiOŚ.6220.4.2011) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. budowa budynku przeznaczonego na warsztat mechaniki pojazdowej na terenie działki nr ewid. 144/1, obręb Wojszyce Kazimierówka gmina Bedlno.

W/w decyzja została wydana na wniosek Pana Piotra Kępka zam. Wojszyce 74 99-311 Bedlno.


Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-18 13:40:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-18 13:40:15
  • Liczba odsłon: 242
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662898]

przewiń do góry