OGŁOSZENIE   O   WYNIKU  PRZETARGU   BUDOWĘ   KANALIZACJI

SANITARNEJ  I   ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI   PŁYNNE  PRZY

GIMNAZJUM  W  MIEJSCOWOŚCI   BEDLNO

 

271.11.2011

 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego na    budowę kanalizacji sanitarnej i zbiornika na nieczystości  płynne przy Gimnazjum w miejscowości Bedlno                                                                                     

 

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

„budowa kanalizacji sanitarnej i zbiornika na nieczystości  płynne przy Gimnazjum w miejscowości Bedlno ”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Spółka Wodna „Bedlno”,

 99-311  Bedlno

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny „INSBUD” Józef Ziętarski

ul. Rzemieślnicza 5

99 – 300  Kutno

  124,95

 124,95

2.

PEKUM  S.A.

ul. Ziejkowa 5

09-500  Gostynin

  158,52

 158,52

3.

Spółka  Wodna  „Bedlno”

99-311  Bedlno

 

  300,00

 300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z   art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w

 sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  pocztą  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

 

                                                                                                 Wójt   Gminy
                                                                                          mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-10 11:39:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-10 11:39:29
  • Liczba odsłon: 198
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry