Bedlno, dnia 09.06.2011r

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie „boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Bedlnie”

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców – Zamawiający niniejszym  pismem podaje treść pytania i odpowiedź:

Pytanie

Prosimy  Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów odnośnie technologii jaka ma być zastosowana na boisku wielofunkcyjnym. SIWZ podaje technologie EPDM o grubości warstw (7 mm + 7 mm), natomiast Opis techniczny pkt.6 wymaga technologii Natrysk o grubości  (11mm + 3 mm). Dodatkowo na rys. 7 pojawia się grubość nawierzchni z poliuretanu 45-48 mm, która jest stosowana przy tego typu nawierzchniach. Prosimy o jasną odpowiedź,  który z zapisów jest obowiązujący.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż technologia wykonania nawierzchni winna być zgodna z dokumentacją projektową tj.

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji ogłoszenia oraz SIWZ w tym zakresie, jednocześnie zmieniając termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.06.2011r godz. bez zmian

Pytanie

 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymagań dotyczących wymaganych dokumentów do trawy  syntetycznej. SIWZ wymaga  przedstawienia  Labtest-u natomiast w Opisie technicznym  pojawia  się  wymóg przedstawienia certyfikatu FIFA1  lub FIFA2,  co znacząco zmienia zarówno  jakość  jak i cenę  trawy  jaką  może  zaoferować  Wykonawca.

Odpowiedź:

Wykonawcy są zobowiązani do załączenia wszystkich dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. W związku z powyższym zgodnie z Rozdziałem 6 SIWZ, Wykonawcy są zobowiązani do załączenia dokumentów wymienionych w tym rozdziale.

Pytanie

Proszę o podanie kolorystyki boiska wielofunkcyjnego

Odpowiedź:

Kolorystyka boiska – kolor ceglasto czerwony

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-09 12:54:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-09 12:54:58
  • Liczba odsłon: 288
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665179]

przewiń do góry