Bedlno, dnia 09.06.2011r

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie „boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Bedlnie”

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

- Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia - pkt. 2.2.SIWZ:

jest zapis:

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

- a winien być:

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

Co jest zgodne z dokumentacją projektową.

 

- Rozdział 12 – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt. 1 i 2 SIWZ:

jest termin:

- składania ofert i otwarcia ofert na dzień 14.06.2011 r.

- a winien być:

- składania ofert i otwarcia ofert na dzień 17.06.2011 r.

Godziny bez zmian.

 

W związku z powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia w BZP oraz publikuje SIWZ z uwzględnieniem w/w zmian.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-09 12:36:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-09 12:36:03
  • Liczba odsłon: 290
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry