OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  ZAKUP  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH  PRZEZNACZONYCH  NA  REMONTY  OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY.

  

    271.2011                                                                                            

 

                                                                                                

Dotyczy: przetargu  w  trybie zapytania o cenę  na zakup materiałów budowlanych, przeznaczonych na remonty obiektów stanowiących własność Gminy.                                                                                        

 

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

    „na zakup materiałów budowlanych, przeznaczonych na remonty obiektów stanowiących własność Gminy ”

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  „DARTE” Przedsiębiorstwo Handlowe  Dariusz  Kieszkowski,  ul. 3 Maja 22,  99-320  Żychlin

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający  podaje  nazwy  wykonawców,  którzy  złożyli  ważne  oferty  w  w/w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Handlowe „DARTE” Dariusz Kieszkowski

ul. 3 Maja 22    99-320  Żychlin

 

 300,00

 

  300,00

3.

P.H.U.  „CENTRUM” Sławomir  Kostusiak

Orłów- Parcel  25,  99-311  Bedlno

 298,35

 

  298,35

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  pocztą  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Wykluczono następujących wykonawców: „PALIBUD” Piotr Jagiełło,  Skład Opałowy i Mat. Budowlanych, ul. Wł. Jagiełły 81, 99-319 Dobrzelin,  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Wykonawca został  wykluczony, iż  w  terminie nie  uzupełnił  wymaganych w siwz dokumentów  spełniających  warunki  udziału w postępowaniu.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:”PALIBUD” Piotr Jagiełło, Skład Opałowy i Mat. Budowlanych, ul. Wł. Jagiełły 81, 99-319 Dobrzelin, na podstawie art. 24. ust. 4 – w związku z nie uzupełnieniem dokumentów  ofertę  Wykonawcy wykluczonego uznano za odrzuconą.    

 

 

 

                                                                                                    Sekretarz Gminy

                                                                                                        Jacek  Gasik

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-19 08:25:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-19 08:25:00
  • Liczba odsłon: 213
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry