Zmiana do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2010r Nr 113 poz.759 z póź. zmianami).

Dokonuje się zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zamówienie

Remont drogi w Janowie

w ten sposób, że:1.Dodaje się zapis

„Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.”

2.W pkt.12 skreśla się p.pkt. 4

3. W pkt. 13 p.pkt. 1 skreśla się zapis lit.”b”.


W związku z tym, iż wprowadzona zmiana nie wpływa istotnie na treść oferty, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.Sekretarz Gminy


Jacek Gasik


Bedlno, dnia 14 kwietnia 2011 roku.Plik do pobrania - wersja *.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-11 14:23:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-31 14:54:53
  • Liczba odsłon: 294
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry