OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI   W  KUJAWKACH

                                                                                                       

271.8.2011

 

                                                                                                                                                                                                                                    

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  w Kujawkach.

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

                                            „Wykonanie  nawierzchni  drogi   w Kujawkach”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest: Mazowieckie  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  „DROGBUD”   Sp. z o.o.   ul.  Kościńskiego  30,   96 - 500   Sochaczew,

 z  ceną   brutto   87.017,58  zł.

(słownie:  osiemdziesiąt  siedem  tysięcy siedemnaście  złotych   58/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o.  ul.  Kościńskiego 30,  96-500  Sochaczew

 

  300,00

 300,00

2.

WŁODAN Andrzej Włodarczyk  Spółka Jawna

Porszewice  31, 95-200  Pabianice

 

 269,37

269,37

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „CEZET BIS” Sp. z o.o.  ul. 17-go  Stycznia 32,  27-200  Starachowice

 

 291,69

291,69

4.

Przedsiebiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13, 99 – 300  Kutno

 

260,28

260,28

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  pocztą  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-06 07:34:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-06 07:34:55
  • Liczba odsłon: 203
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661728]

przewiń do góry