OGŁOSZENIE   O   WYNIKU   PRZETARGU   NA   WYKONANIE   NAWIERZCHNI DROGI    W   JAROSZÓWCE

 

271.6.2011

 

    

Dotyczy: przetargu   nieograniczonego   na   wykonanie     nawierzchni   drogi   w Jaroszówce.

                                                                                        

Zawiadomienie o wyniku   postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu  

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający   informuje, że   w   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

                                              „Wykonanie   nawierzchni   drogi    w   Jaroszówce”

 

Za najkorzystniejszą   uznano   ofertę   Wykonawcy,     którym    jest:   WŁODAN Andrzej Włodarczyk   Spółka Jawna,    Porszewice   31, 95-200   Pabianice ,   z   ceną    brutto      77.490,00   zł.

(słownie: siedemdziesiąt siedem   tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt   złotych 00/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o.   ul.   Kościńskiego 30,   96-500   Sochaczew

 

  294,15

  294,15

2.

WŁODAN Andrzej Włodarczyk   Spółka Jawna

Porszewice   31, 95-200   Pabianice

 

  300,00

300,00

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „CEZET BIS” Sp. z o.o.   ul. 17-go   Stycznia 32,   27-200   Starachowice

 

  298,23

298,23

4.

Przedsiębiorstwo   Robót   Drogowych   Sp. z o.o.

ul. Kard.   St. Wyszyńskiego   13, 99 – 300   Kutno

 

260,70

260,70

 

  1. Zamawiający   informuje,      zgodnie   z   art.   94   ust. 2    zawrze    umowę    w   sprawie   zamówienia   publicznego   w   terminie   nie   krótszym   niż   10   dni   od   dnia   przesłania   pocztą   zawiadomienia   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:      nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.   

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-06 07:31:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-06 07:35:53
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry