OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA:

„DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I  EKSPLOATACYJNYCH  DLA URZĘDU GMINY W BEDLNIE”

 

Gmina Bedlno informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę przeprowadzonego w dniu 29 marca 2011 roku  zgodnie z art.69 i 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych dla zamówień o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art.11 ust.8, na „Dostawę materiałów  biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Bedlnie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez:

HURT -  PAP Eksport-Import

Paweł Lewandowski Spółka Jawna

99-300 Kutno, ul.29-go Listopada 64

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie  oferty spełniające wymogi Zamawiającego.

Zamawiający odrzucił ofertę nr 1  firmy:

 P.H.U. „KALKA” – Andrzej Kostrzewa

ul. Wróblewskiego 92

94-103 Łódź,

na mocy art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści Załącznika Nr 1 do SIWZ, co miałoby istotny wpływ na realizację zamówienia.

 Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty w w/w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

 

2

Hurtownia BIUROMAX

Dariusz Zajączkowski

99-300 Kutno ul. Kilińskiego 17

 

267

 

267

 

3

HURT-PAP Eksport-Import

Paweł Lewandowski Spółka Jawna

99-300 Kutno, ul.29-go Listopada 64

 

300

 

300

 

Jednocześnie  informujemy, iż Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wyłonionym Wykonawcą  w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy tj. w dniu 15 kwietnia 2011 roku.

                                                                                                                                             Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                Jacek Gasik

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-05 12:07:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-05 12:07:08
  • Liczba odsłon: 216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry