OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI   KONSTANTYNÓW – SZEWCE  NADOLNE

 

271.3.2011

 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi    Konstantynów – Szewce  Nadolne.

                                                                                      

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

                     „Wykonanie  nawierzchni  drogi     Konstantynów –Szewce Nadolne”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiębiorstwo  Robót Drogowo-Mostowych „CEZET BIS”   Sp. z o.o.    ul.  17-go Stycznia  32,   27-200  Starachowice,

 z  ceną   brutto  30.126,27  zł.

(słownie: trzydzieści   tysięcy  sto dwadzieścia  sześć  złotych  27/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Spółka z o.o.  ul. Kościńskiego 30,

 96-500 Sochaczew

 235,74

235,74

2.

Przedsiebiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13

99 – 300  Kutno

 

  195,21

  195,21

3.

WŁODAN Andrzej Włodarczyk  Spółka Jawna

Porszewice   31,   95-200  Pabianice

 

 194,73

 194,73

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „CEZET BIS” Sp. z o.o.  ul. 17-go  Stycznia 32,  27-200  Starachowice

 

 300,00

 300,00

5.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy  JARMAX Jarosław Znyk  99-440  Zduny,  Bąków  Górny  93

 

 177,33

 177,33

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  

pocztą  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

Bedlno, 01.04.2011 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 08:19:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-04 08:19:35
  • Liczba odsłon: 212
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry