OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI   W  WALISZEWIE

271.2.2011

 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  w  Waliszewie.

                                                                                                        

 

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

                                            „Wykonanie  nawierzchni  drogi   w  Waliszewie”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiębiorstwo  Robót Drogowo-Mostowych „CEZET BIS”   Sp. z o.o.    ul.  17-go  Stycznia  32,  27-200  Starachowice,

 z  ceną   brutto   58.504,34  zł.

(słownie:  pięćdziesiąt  osiem  tysięcy  pięćset    cztery  złote   34/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Przedsiebiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13

99 – 300  Kutno

 

  195,36

 195,36

2.

WŁODAN Andrzej Włodarczyk  Spółka Jawna

Porszewicw 31, 95-200  Pabianice

 

 204,84

204,84

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „CEZET BIS” Sp. z o.o.  ul. 17-go  Stycznia 32,  27-200  Starachowice

 

300,00

300,00

4.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych „DROG-MAZ” s.c.  09-400  Płock,  ul.  Kalinowa  45

 

205,74

205,74

5.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy  JARMAX Jarosław Znyk  99-440  Zduny,  Bąków  Górny  93

 

178,74

178,74

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  pocztą  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

Bedlno, dnia  01.04.2011 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 08:18:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-04 08:18:08
  • Liczba odsłon: 199
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1664952]

przewiń do góry