Bedlno, 22.12.2010 r.

RiOŚ.7624-3/09
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 22 grudnia 2010 roku po ponownym rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Gałusa zam. Gosławice 3 99-311 Bedlno została wydana decyzja znak: RiOŚ.7624-3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Zmiana sposobu użytkowania wiaty gospodarczej na budynek inwentarski chowu i hodowli drobiu (kurnik) o obsadzie 70 DJP na działce ew. nr 174 w obrębie geodezyjnym Gosławice gm. Bedlno (na terenie obszaru Natura 2000).


Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z ponownym uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:

 1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

 2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

 3. tablica ogłoszeń sołectwa Gosławice

 4. tablica ogłoszeń sołectwa Wola Kałkowa

 5. a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-22 09:25:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-22 09:25:05
 • Liczba odsłon: 197
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1716464]

przewiń do góry