Bedlno, 16.11.2010 r.

RiOŚ.7624-5/10
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 16 listopada 2010 roku została wydana decyzja znak: RiOŚ.7624-5/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa fermy tuczu brojlerów kurzych na działkach nr 141/6 i 141/10 w miejscowości Zleszyn gm. Bedlno o trzy obiekty chowu o łącznej obsadzie 180 000 szt. (720 DJP). Łączna obsada brojlerów na fermie po przeprowadzeniu inwestycji będzie wynosić 306 000 szt. (1224 DJP).

W/w decyzja została wydana na wniosek Państwa Aleksandry i Jerzego Durma zam. Zleszyn 6 99-311 Bedlno.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-16 09:22:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-16 09:22:13
  • Liczba odsłon: 209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1722408]

przewiń do góry