Bedlno, 21.10.2010 r.

RiOŚ.7624-8/10
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 21.10.2010 roku została wydana decyzja (znak: RiOŚ.7624-8/10) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu – budynku gospodarczo – magazynowego w związku z planowanym uruchomieniem w tym budynku działalności w zakresie usługowego wytwarzania artykułów z tworzyw sztucznych na działce ew. nr 30 w obrębie geodezyjnym Ruszki gm. Bedlno.

W/w decyzja została wydana na wniosek „POLI-SZER” Krzysztof Cempel ul. Powstańców Śląskich 181 44-268 Jastrzębie Zdrój.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-22 13:45:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-22 13:45:20
  • Liczba odsłon: 275
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1716300]

przewiń do góry