Bedlno, 23.09.2009 r.

RiOŚ.7624-2/09
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że dn. 23 września 2009 roku została wydana decyzja (znak: RiOŚ.7624-2/09) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej 600 kW każda wraz z linią przesyłu energii elektrycznej na działkach ew. nr 85 i 86 w obrębie Florianów gm. Bedlno.

W/w decyzja została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „HETMAN” Jacek Luciński Florianów 24 99-311 Bedlno

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rozdzielnik:

 1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

 2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

 3. tablica ogłoszeń sołectwa Florianów

 4. tablica ogłoszeń sołectwa Kręcieszki

 5. a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-23 13:29:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-23 13:30:49
 • Liczba odsłon: 278
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1720069]

przewiń do góry