WÓJT GMINY

BEDLNOBedlno, 19.08.2009 r.

RiOŚ.7624-6/09
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że dn. 19 sierpnia 2009 roku została wydana decyzja (znak: RiOŚ.7624-6/09) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu – budynku magazynowego oraz prowadzenie w nim działalności związanej ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne tj. złomu i surowców wtórnych na działce ew. nr 132/2 w obrębie geodezyjnym Pniewo gm. Bedlno.

W/w decyzja została wydana na wniosek: „FLOR-MAX” Piotr Florczak Janów 7 99-311 Bedlno.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rozdzielnik:

  1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

  2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

  3. a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-19 15:29:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-19 15:29:27
  • Liczba odsłon: 267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1714206]

przewiń do góry