WÓJT GMINY

BEDLNOBedlno, 06.07.2009 r.

RiOŚ.7624-3/9/08-09
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że dn. 03.07.2009 r. została wydana decyzja (znak: RiOŚ.7624-3/8/08-09) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 0,8 MW wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Plecka Dąbrowa (dz. ew. 53) gm. Bedlno. W/w decyzja została wydana na wniosek: WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.
Rozdzielnik:

 1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

 2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

 3. tablica ogłoszeń sołectwa Plecka Dąbrowa

 4. tablica ogłoszeń sołectwa Annetów

 5. a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-06 15:10:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-06 15:10:09
 • Liczba odsłon: 293
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1714146]

przewiń do góry