Bedlno, 26.11.2020 r.

RiOŚ.6220.5.2020

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

 

Zgodnie z  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam,   że   dn. 26 listopada  2020 roku   została  wydana decyzja  znak: RiOŚ.6220.5.2020  stwierdzająca  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia  pn.  „Ustawienie zbiornika magazynowania spirytusu skażonego na terenie dz. nr ew. 193/1 obr. Plecka Dąbrowa” dla ASPOL BIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Jabłonkowa 16, 99-319 Dobrzelin.

 

                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Bedlno

                                                                                                                                                                                                             /-/ Józef Ignaczewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-26 12:49:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-21 10:53:08
  • Liczba odsłon: 61
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1720058]

przewiń do góry