Wójt Gminy Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

Bedlno, 28.10.2013 r.

RiOŚ.6540.4.2013

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BEDLNO

Zgodnie z art. 41 ust 3 w związku z art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2013 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) zawiadamiam, że Wójt Gminy Bedlno w dniu 28.10.2013 roku wydał postanowienie pozytywnie opiniujące Projekt robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną modernizację linii kolejowej E20 na odcinku Żychlin - Barłogi – Etap II na wniosek Ministerstwa Środowiska Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.

Informuję, że z aktami sprawy oraz treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Bedlnie ( pokój nr 28) w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno.WÓJT GMINY BEDLNO

mgr inż. Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-28 14:39:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 14:39:55
  • Liczba odsłon: 261
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1720435]

przewiń do góry