Bedlno, 20.09.2011 r.


RiOŚ.6220.5.2011
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 20 września 2011 roku została wydana decyzja (znak: RiOŚ.6220.5.2011) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. wykonanie urządzenia wodnego - odwiertu studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 141/9 w miejscowości Zleszyn gmina Bedlno, powiat kutnowski.

W/w decyzja została wydana na wniosek Pana Jerzego Durma zam. Zleszyn 6 99-311 Bedlno.


Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-20 12:05:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-20 12:05:10
  • Liczba odsłon: 271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1722040]

przewiń do góry