Bedlno, 14.04.2011 r.


RiOŚ.6220.2.2011
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 14 kwietnia 2011 roku została wydana decyzja (znak: RiOŚ.6220.2.2011) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. adaptacja części budynku gospodarczego na warsztat samochodowy z zapleczem socjalno-magazynowym zlokalizowanego na terenie działki 75, obręb Zleszyn, gmina Bedlno.

W/w decyzja została wydana na wniosek Pana Radosława Grzegorza Mękarskiego zam. Zleszyn 25 99-311 Bedlno.


Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-14 14:33:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-14 14:33:18
  • Liczba odsłon: 264
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1722308]

przewiń do góry