Ogłoszenie     o    wyniku     przetargu   na   zakup   i   dostawę   płyt   betonowych    ogrodzeniowych   dla   Urzędu   Gminy   w   Bedlnie”

 

                    

                                                                                             

              Urząd   Gminy   w   Bedlnie   informuje, że   w wyniku postępowania   przetargowego,    przeprowadzonego w trybie     zapytania o cenę o wartości   zamówienia   poniżej   kwoty określonej w przepisach   wydanych na podstawie art. 11   ust. 8   ustawy Prawo   zamówień   publicznych,   na  

   „zakup   i   dostawę   płyt   betonowych   ogrodzeniowych   dla   Urzędu

  Gminy   w   Bedlnie”

 

dokonano   wyboru   oferty    złożonej   przez:

  Zakład Betoniarsko- Ślusarsko-Stolarski                                                                                                                                                           

  Janusz   Rudnicki

  99-412   Kiernozia, ul.   Sobocka   8

 

Wybrany Wykonawca   złożył   ofertę   nie podlegającą   odrzuceniu   oraz   spełnił wszystkie wymagane   warunki   udziału   w   postępowaniu. Oferta uzyskała   najwyższą   liczbę   punktów   przy   zastosowaniu   kryteriów: cena – 100 %.

 

Wykonawcy, którzy złożyli   oferty   w   w/w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

    Łączna

  punktacja

  1.

 

 

 

Zakład Betoniarsko- Ślusarsko-Stolarski                                                                                                                                                            

Janusz   Rudnicki

99-412   Kiernozia, ul.   Sobocka   8

 

  300,00

 

  

 

  300,00

 

 

    

2.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAT ,Produkcja i Handel Materiałami Budowlanymi Andrzej Majewski

99-320 Żychlin, ul. Sannicka 21

  294,15

  294,15

W prowadzonym   postępowaniu   żadne   oferty   nie   zostały   odrzucone oraz   żaden   Wykonawca   nie   został   wykluczony   z postępowania.

        

  Bedlno, dnia 21.07.2009 r.

 

                                                  Wójt   Gminy Bedlno

                                                mgr inż. Krzysztof   Kołach   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-27 11:16:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-11 09:03:22
  • Liczba odsłon: 213
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665134]

przewiń do góry