Ogłoszenie  o  wyniku  przetargu  na Kompleksową  dostawę

   energii   elektrycznej  i świadczenie  usług  dystrybucji  energii elektrycznej  do  budynku  Urzędu  Gminy  w  Bedlnie”

 

 

              Urząd  Gminy  w  Bedlnie  informuje, że  w wyniku postępowania  przetargowego,   przeprowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego o wartości  zamówienia  poniżej  kwoty określonej w przepisach  wydanych na podstawie art. 11  ust. 8  ustawy Prawo  zamówień  publicznych,  na 

Kompleksową  dostawę   energii   elektrycznej

i świadczenie  usług  dystrybucji  energii elektrycznej

do  budynku  Urzędu  Gminy  w  Bedlnie”

 

dokonano  wyboru  oferty   złożonej  przez

 

          ENERGA – OBRÓT SA

          ul. Mikołaja  Reja  29

          80 – 870 Gdańsk

 

Wybrany Wykonawca  złożył  ofertę  nie podlegającą  odrzuceniu  oraz  spełnił wszystkie wymagane  warunki  udziału  w  postępowaniu. Oferta uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów  przy  zastosowaniu  kryteriów: cena – 100 %.

 

Wykonawcy, którzy złożyli  oferty  w  w/w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

    Łączna

  punktacja

  1.

 

ENERGA – OBRÓT SA

ul. Mikołaja  Reja  29

80 – 870 Gdańsk

 

 

    300,00

 

300,00

  

 

 

W prowadzonym  postępowaniu  żadne  oferty  nie  zostały  odrzucone oraz  żaden  Wykonawca  nie  został  wykluczony  z postępowania.

 

 

 

                                                                            Wójt  Gminy

                                                                mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-24 08:19:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-24 08:19:22
  • Liczba odsłon: 194
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655278]

przewiń do góry