Bedlno, 30.I. 2009r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


na „Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz dzierżawa 7 sztuk pojemników 1100 l”
Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania: pn.


Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz dzierżawa 7 sztuk pojemników 1100 l”


W w/w postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA MIASTA „EKO SERWIS” Sp. z o.o.

99-300 Kutno; Ul. Łąkoszyńska 127;Wybrany wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium cena – 100%Nr oferty

Nazwa i adres dostawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA MIASTA

„EKO SERWIS” Sp. z o.o.99-300 Kutno

Ul. Łąkoszyńska 127;
300

300
Wójt Gminy

Krzysztof KołachInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-10 08:48:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-10 09:09:03
  • Liczba odsłon: 197
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1605102]

przewiń do góry