Ogłoszenie o wyniku przetargu

Na „Wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz dzierżawa 7 sztuk pojemników 1100 L”
Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania : pn.


Wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz dzierżawa 7 sztuk pojemników 1100 L”W w/w postępowaniu przetargowym została złożona 1 oferta.

dokonano wyboru oferty złożonej przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA MIASTA w Kutnie „EKO SERWIS” Sp.z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127 ; 99-300 KutnoWybrany Dostawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium cena- 100 %
Nr oferty

Nazwa i adres Dostawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA MIASTA w Kutnie


EKO SERWIS” Sp.z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno

300

300


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-22 07:43:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-22 07:43:13
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry