Bedlno, 16.10.2020 r.

RiOŚ.6220.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

 

Na podstawie  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14  czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283 ze zm.)  zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że Wójt Gminy Bedlno     dn. 16 października  2020r. wydał postanowienie znak RiOŚ.6220.4.2020 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 315/1, 316/5, 316/8, 320/5, 323/3, 335, 353/5, 353/6, 364/1, 318/1, 305/4, 353/4, 350 (obręb 0027) w miejscowości Plecka Dąbrowa, Gmina Bedlno.

 

Pouczenie.

 1. Na niniejsze postanowienie stronom nie  przysługuje zażalenie.
 2. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

Zenon Dąbrowski

 

                            

Załączone pliki:
Postanowienie_o_zawieszeniu_postępowania_RiOŚ.6220.4.2020_16.10.2020r. - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data dodania: 2020-10-16 10:32:25
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-16 10:32:25
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-16 10:27:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-16 10:32:25
 • Liczba odsłon: 33
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1602125]

przewiń do góry