Bedlno, 31.08.2020 r.

RiOŚ.6220.1.2020

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

 

Zgodnie z  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam,   że   dn. 31 sierpnia  2020 roku   została  wydana decyzja  znak: RiOŚ.6220.1.2020  stwierdzająca  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia  pn.  budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MW w m. Karolew, dz. o nr geod. 16/3, 16/5 obręb Franciszków, gm. Bedlno.

 

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz  z  dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie,  Bedlno 24, 99-311 Bedlno  (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu. 

 

                                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Bedlno

                                                                                                                                                                                                                 /-/ Józef Ignaczewski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-31 15:29:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-31 15:31:13
  • Liczba odsłon: 18
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1604923]

przewiń do góry