Bedlno, 19.05.2020 r.

RiOŚ.6220.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 4 i  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia                       14  czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  w związku z art. 73  ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2020 r. poz. 283 ze zm.)    

zawiadamiam,

że  w dniu 14 maja   2020 r. zostało wszczęte na wniosek strony postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej do 1MW w m. Karolew, dz. o nr geod. 16/3, 16/5 obręb Franciszków, gm. Bedlno.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24,  99-311 Bedlno,    w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  pismami z dn. 19 maja 2020r. Wójt Gminy Bedlno wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą o wyrażenie opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,   a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej do 1MW w m. Karolew, dz. o nr geod. 16/3, 16/5 obręb Franciszków, gm. Bedlno.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-19 15:26:50
  • Liczba odsłon: 52
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569120]

przewiń do góry