Bedlno, 12.02.2020 r.

RiOŚ.6220.5.2019

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

 

 

Zgodnie z  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam,   że   dn. 12 lutego  2020 roku   została  wydana decyzja  znak: RiOŚ.6220.5.2019  na wniosek Varitex Sp. z o.o. Sp. K.   ul. Żeromskiego 96, 90-550 Łódź, stwierdzająca  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia  pn. budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działkach o nr ewid:    4 oraz 7 w obr. Kazimierek, gm. Bedlno.

 

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz  z  dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie,  Bedlno 24, 99-311 Bedlno  (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu. 

 

 

          Wójt Gminy Bedlno

           /-/ Józef Ignaczewski                        

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-12 11:38:39
  • Liczba odsłon: 79
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569106]

przewiń do góry