Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99- 311 Bedlno


Bedlno, dnia 17. 01. 2020r.

ZP.271.1.2020

Do wszystkich wykonawców

biorących udział w postępowaniu


ZAWIADOMIENIE-

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

"Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych segregowanych ze Szkół Podstawowych w: Żeronicach, Szewcach Nadolnych, Pniewie, Pleckiej Dąbrowie, Bedlnie dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.


przekazuje informacje dotyczące:


    1. Na sfinansowanie zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć 25 000,00 zł brutto.

    2. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny brutto wywozu miesięcznego nieczystości stałych segregowanych , termin płatności za wywóz nieczystości


Nr oferty

Firma ( nazwa) oraz adres Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie

ceny brutto wywozu miesięcznego nieczystości stałych segregowanych

Termin płatności faktury

1

PreZero Serwis Centrum sp. z o.o. 99- 300 Kutno, ul Łąkoszyńska 127

270,00 zł


do 30 dni


3. Zamówienie będzie realizowane przez wykonawcę w okresie od dnia 20 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-17 14:06:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-17 14:06:43
  • Liczba odsłon: 108
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660259]

przewiń do góry