Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bedlno, w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 8 marca 2020 r.

__________________________________________________________

                                                                                                                                   Bedlno, dnia 24.02.2020 r.

 

INFORMACJA

Urzędnika Wyborczego Gminy Bedlno

 

w sprawie szkolenia dla członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 8 marca 2020 r.

 

Zapraszam  członków obwodowej komisji wyborczej nr 1 w gminie Bedlno powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 8 marca 2020 r.  na szkolenie które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Bedlno.

Tematem szkolenia będzie przygotowanie,  przeprowadzenie i ustalenie wyników głosowania w obwodzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno.

Z uwagi na wyjątkową ważność spraw wyborczych obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.

 

 

                                                                                                           Urzędnik Wyborczy

                                                                                                             Gminy Bedlno

                                                                                                              Łukasz Witczak  

__________________________________________________________

WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE  DO  RADY  GMINY  BEDLNO

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2

ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 8 MARCA 2020 ROKU    

POWIADOMIENIE    

Zgodnie z art.36 Kodeksu Wyborczego Wójt Gminy Bedlno powiadamia wyborców

o sporządzeniu spisu wyborców.

Spis wyborców jest udostępniany wyborcom w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój 20

od poniedziałku do piątku w godz.7:30 – 15:30 od 16.02.2020 roku do 29.02.2020 roku.


Powiadomienie  

_______________________________________________________________________________________

Urzędnik Wyborczy

Łukasz Witczak tel. 607-380-751

dyżury:

06.02.2020 r. – w godz. 7.30 – 10. 30

07.02.2020 r. - w godz. 12.00 – 15.30

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________