Bedlno,  dn. 24.06.2019r.

RiOŚ.6220.6.2018

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),  zawiadamiam,  że   dn.  24 czerwca  2019r.  została wydana decyzja  znak: RiOŚ.6220.6.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 126 obr. Plecka Dąbrowa”.

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz  z  dokumentacją sprawy (w tym z opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, opinią Marszałka Województwa Łódzkiego,    uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Łodzi  i uzgodnieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie)   w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30 od poniedziałku do piątku).

 

                             

 

                     Wójt Gminy Bedlno

                     /-/ Józef Ignaczewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-24 12:12:19
  • Liczba odsłon: 150
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569723]

przewiń do góry