INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BEDLNO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

 

 

       1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy, ujętych w ewidencji środków

      trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

-          Grupa 0 Grunty                                                                                                       1.239.215,25 zł

-          Grupa 1 Budynki i lokale                                                                                        5.964.469,80  zł

-          Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                        31.732.599,26 zł

-          Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                                                                        83.011,81 zł

-          Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania                                   273.273,27 zł

-          Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                            110.511,16 zł

-          Grupa 6 Urządzenia techniczne                                                                                   551.280,31 zł

-          Grupa 7 Środki transportu                                                                                        1.994.715,38 zł

-          Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                        149.713,61 zł

_________________________________________________________________________________

OGÓŁEM                                                                                                                               42.098.789,85 zł.

 

2. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

 

  A. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych, bez użytkowania wieczystego

     i użytkowania, dzierżawy, najmu.

 

L.p

Pow. w m²

Wartość gruntu

Miejscowość

Nr działki

Wartość budynku - budowli

Wartość pozostałych budowli

 1.

            34

       11,82

Pniewo

390/4

 

 

 2.

3259

2.301,61

Bedlno

123/47

3.964.111,98

Budynek urzędu kotłownia – 65.111,29

przyłącze wodociągowe – 46.765,50

przyłącze kanalizacyjne – 27.395,96 

 3.

  1552

  1.120,00

Bedlno 

123/18

plac. Domu Kult.

 

 4.

  3295

  2.310,00

Bedlno

123/19

768.854,88

 

 5.

  684

     471,10

Bedlno

123/51

plac

 

 6.

    779

     560,00

Bedlno

244

plac zieleni

 

 7.

  1483

  1.038,00

Bedlno

265

plac przed pocztą

 

 8.

12077

10.000,00

Bedlno

154

staw

 

 9.

47884

  2.380,00

Wojszyce

160,161,181,

188

drogi gminne

 

10.

53906

  3.090,00

Bedlno

170,171,269

182,185,194,

201,202,204

drogi gminne            

remont dr - 123.364,03                             remont dr -  79.171,91

11.

  2524

    160,00

Bedlno

17

droga gminna

 

12.

31900

 1.590,00

Mirosławice

203,236,254

drogi gminne

 

13.

271

401,00

Stanisławice

127/4

 

 

14.

    434

    400,00

Załusin

39/5

droga dojazdowa

 

15.

  3346

 1.500,00

Orłów Parcel

704

stacja wodociągowa

5.066,29                   

studnia głęb. –  8.386,95  

studnia głęb. - 8.386,95                            

16.

 1646

   300,00

Jaroszówka

38/3

Hydrofornia             

 5.689,61                  

droga – 678,50

studnia – 9.994,55                             studnia – 21.771,29          ogrodzenie- 1.621,11

17.

 3039

 2.400,00

Orłów Parcel

656,657,658,

659.

 

plac zieleni

 

 18.

  11654

 7.200,00

Pniewo

165

staw wiejski

 

 19.

    886

    900,00

Pniewo

258/3

studnia wiercona       22.530,00          

studnia – 3.472,00

studnia – 222.162,69

 20.

  3827

    150,00

Pniewo

258/2

Hydrofornia                78.813,26                                                                                     

                                  

linie zasilania -18.673,20

obudowa studni - 10.054,80

ogrodzenie -  14.830,83

zasilanie energ. – 16.470,10

kanał w popł. – 4.955,58

21.

 1906

17.065,72

Bedlno

112/7

droga gminna

 

22.

7020

22.417,10

Bedlno

110/3

działka niezabudowana

 

23.

3053

9.749,20

Bedlno

110/4

droga gminna

 

24.

1441

2.000,00

Ernestynów

8/2

działka pod drogę

 

25.

1388

11.300,00

Kręcieszki

83/2

działka pod dr