Bedlno,  dn. 25.03.2019r.

RiOŚ.6220.3.2018

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),  zawiadamiam,                                     że   dn.  25 marca 2019r.  została wydana decyzja  znak: RiOŚ.6220.3.2018    o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie   i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 141/10, obręb Zleszyn, gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz  z  dokumentacją sprawy (w tym z opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, opinią Marszałka Województwa Łódzkiego,    uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Łodzi  i uzgodnieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie)   w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30 od poniedziałku do piątku).

 

 

 

                            

 

                     Wójt Gminy Bedlno

                     Józef Ignaczewski

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:

  1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno
  2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Zleszyn
  4. a/a
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-25 14:10:44
  • Liczba odsłon: 156
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1579673]

przewiń do góry