Bedlno, dn.  7.03.2019r.

 

RiOŚ.6220.10.2018

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

 

 

 

Zgodnie z  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam,   że   dn. 7 marca  2019 roku   została  wydana decyzja  znak: RiOŚ.6220.10.2018 stwierdzająca  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia  pn.   rozbudowa  budynku inwentarskiego – obory na działkach numer ewid. 128, 129 obręb Wola Kałkowa, gmina Bedlno

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz  z  dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie,  Bedlno 24, 99-311 Bedlno  (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu. 

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-07 14:00:27
  • Liczba odsłon: 152
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569518]

przewiń do góry